Door: Martin Weerdenburg


Binnenklimaatklachten opgelost… en het energieverbruik?

Een vaak gehoorde klacht in gebouwen is “wat is het hier koud!” of  “wat is het hier warm!”
De klachten zijn veelal gegrond en hebben te maken met de installaties die in het gebouw aanwezig zijn.  De oorzaken van de klimaatklachten zijn vaak terug te leiden naar fouten die gemaakt zijn tijdens of na de nieuwbouw.

Veel voorkomende oorzaken van klachten over het binnenklimaat zijn:

  1. De ruimte wordt door meer personen gebruikt dan waarvoor de installatie is berekend (warmteproblemen, bedompte lucht);
  2. De installatie is zodanig uitgevoerd dat geen onderhoud mogelijk is;
  3. De installatie voldoet niet aan de ontwerpeisen, hetgeen leidt tot warmteklachten (topkoeling);
  4. De koeling en verwarming zijn niet op elkaar afgestemd, met als gevolg een hoge energienota.

Met name de laatste is een klacht die tot onnodig energieverbruik en/of kosten kan leiden.

Wanneer er klachten zijn over “te warm” of “te koud” dan wordt vaak de regeling van de koel- en/of verwarmingsinstallatie aangepast. Het probleem lijkt opgelost, de temperatuur is weer aangenaam. Maar wat gebeurt er “achter de schermen”?  Vaak blijken beide installaties te draaien en is de gevoelstemperatuur in het gebouw prima.

Iedereen tevreden zou je denken, tot dat de energienota verschijnt en er onnodig hoge kosten gemaakt worden. Dit is te voorkomen door energieverbruik te monitoren. Door dagelijks de energiemeters te monitoren wordt duidelijk dat zowel de elektriciteit als de gasmeter veel verbruik laat zien gedurende een aantal uren op de dag. Kortom beide installaties zijn actief.

Wanneer je dit constateert kun je samen met de installatiemonteur kijken naar een juiste afstemming tussen koel- en verwarmingsinstallaties. Door te blijven monitoren wordt duidelijk wanneer er een optimale afstemming is en iedereen tevreden is. Zowel de gebruikers van het gebouw als degene die verantwoordelijk is voor de energienota.