De lokale aanpak

Door: Ruud Schouten


De lokale aanpak

’s-Hertogenbosch is een toekomstgerichte ambitieuze stad. Ook op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam ondernemen en duurzame energie zijn twee componenten die daarbij  bijzonder in het oog springen! En dat is mooi. Veel ondernemers zijn aan de slag met duurzaam ondernemen. Juist ondernemers hebben scherp in de gaten dat een andere, dan duurzame, ontwikkeling niet toekomstbestendig is.
We zien dan ook de vele initiatieven in onze gemeente op het gebied van duurzame energie, energiebesparing in de bouw, aandacht voor materiaalgebruik en water, duurzaamheid bij de horeca en evenementen. Ik kan doorgaan!

Belangrijke drijfveer hierin is dat de huidige wijze van ondernemen op onderdelen potverteren is. En dat is geen toekomstgerichte benadering. Simpel gezegd: Fossiele brandstoffen raken op en de energiekosten stijgen. Dat is slecht voor het ondernemingsklimaat en dus is een andere weg inslaan wenselijk. De lokale aanpak in ’s-Hertogenbosch is dat we de energietransitie, de overgang naar lokale duurzame energieopwekking,  zien als een kans om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Energiebesparing is weliswaar een complexe maar gelijktijdig een razendinteressante uitdaging. Technieken veranderen snel, de dynamiek is groot: innovatie is het antwoord van vele Bossche bedrijven. Ook op het gebied van financiering en organisatie wordt gezocht naar nieuwe vormen die aansluiten bij de ambities. Bijhouden van en anticiperen op al deze ontwikkelingen vraagt veel tijd. Het Klimaatplein reikt hiervoor informatie en diensten aan.

De kracht van dit Klimaatplein is de lokale aanpak: van en voor ondernemers uit ’s-Hertogenbosch. Ondernemers met energiediensten vertellen wat deze diensten zijn. Ondernemers die zoeken naar oplossingen voor hun energievraagstukken kunnen dichtbij huis antwoorden vinden. Of, als dat niet direct lukt, met anderen in contact komen en gezamenlijk naar de vraagstukken te kijken.
Oplossingen dichtbij, bij wijze van spreken om de hoek, maken deze zichtbaarder en dat schept vertrouwen.

In onze gemeente bestaat de Bossche Energiecoalitie waarbij het lokaal samenwerken aan energiebesparing de grondslag is. Mooie resultaten zijn reeds te noemen zoals elektrische autodeelprojecten, innovatieve warmtepomp voor uitwisseling warmte-koude bij zwembad en ijsbaan, duurzame warmtelevering van biomassacentrale aan omliggende bedrijven, kennisuitwisseling besparingsmogelijkheden in kantoororganisaties en intensievere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het Klimaatplein sluit hier haarfijn op aan.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een toekomstgerichte ambitieuze gemeente. De ondernemers in de gemeente zijn dat ook. Het Bossche Klimaatplein is een belangrijke website om deze ambities waar te maken!