Door: Gerben van den Broek


Duurzaam ondernemen wint langzaam terrein

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. In het kader daarvan is enkele jaren geleden het startschot gegeven voor een online platform voor duurzame Bossche ondernemers.  “Door ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar te verbinden willen we bijdragen aan de ambitie van de stad om in 2050 klimaatneutraal te zijn”, zegt mede-initiatiefnemer van het online platform Rob van der Rijt.   

Inmiddels is de website meer dan 5.000 keer bezocht en hebben diverse bestuurders en ondernemers interessante bijdrages voor de blog geleverd. Ook werd meer dan 750 keer een doorlink gemaakt naar de websites van Bossche ondernemers die producten of diensten bieden voor energiebesparing of duurzame opwekking.

“Bedrijven die zich binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch bevinden en lid zijn van de Bossche Energiecoalitie worden als partner op het platform geplaatst”, legt Van der Rijt uit. “Belangrijke voorwaarde is dat zij zakelijke diensten en producten leveren die bijdragen aan een reductie van de uitstoot van broeikasgassen.”

Bewustwording

Inmiddels hebben tientallen bedrijven en instellingen als partner aangesloten bij het BEC. Eén van de partners is Avans Hogeschool. “Bewustwording is een heel belangrijk onderwerp in dit proces”, vertelt Esther van der Ham, coördinator van het expertisecentrum Duurzame Innovatie bij Avans Hogeschool. Binnen het expertisecentrum zijn onder meer de lectoraten Duurzame Bedrijfsvoering, Biobased Products, Biobased Energy, Innovatie Bouwprocesmanagement en Techniek, Finance and Sustainability en Smart Energy vertegenwoordigd. “Investeren in duurzaamheid kost in eerste instantie geld, maar levert op de langere termijn uiteindelijk meer op. Veel bedrijven kijken echter vooral naar de korte termijn en denken geen tien of twintig jaar vooruit. Dat is een mindset die bij veel ondernemers nog moet plaatsvinden.

Opleiden voor de toekomst

Het thema klimaatverandering wordt nog wel eens gebagataliseerd, maar vormt een serieuze bedreiging voor onze samenleving. Gelukkig zien steeds meer partijen dat in. Ook in de grotere bedrijfstakken komen duurzaamheid en klimaatsverandering steeds hoger op de agenda te staan.” Van der Ham geeft aan dat duurzaamheid en klimaatneutraal ondernemen ook een belangrijke rol spelen in de opleidingen van Avans Hogeschool. “Wij leiden studenten op voor de toekomst en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met het bedrijfsleven om duurzaamheid te implementeren in onze opleidingen en onderzoeken. Dat doen we onder andere door duurzaamheidscafés te organiseren en ondernemers uit te nodigen om hun ervaringen op het gebied van duurzaamheid te delen met onze studenten.”

Duurzame installaties

Ook Jody van de Griendt is met zijn bedrijf Klimax Installatiebedrijven partner van de BEC. “Wij zijn een duurzaam installatiebedrijf en hanteren twee principes: onze installaties zijn CO2-neutraal in gebruik en niet afhankelijk van nutsvoorzieningen”, legt Van de Griendt uit. “Daarbij richten wij ons met name op concepten waarin gebruik wordt gemaakt van zonne-energie, windenergie en biomassa, waarbij zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden gemaakt van fossiele brandstoffen.” Volgens Van de Griendt kiezen bedrijven en instellingen nog altijd niet automatisch voor een duurzame installatie. “Vaak wordt toch nog gekozen voor de laagste aanschafprijs, zelfs als ondernemers weten dat ze op langere termijn goedkoper uit zijn met een duurzame installatie.” Hij geeft aan dat er een omschakeling in gang gezet moet worden om klimaatneutraal ondernemen verder te bevorderen. “Er zou bijvoorbeeld tijdelijk een CO2-Tax ingesteld kunnen worden om de overgang naar een fossiele brandstofvrije samenleving te bevorderen. Het principe daarbij is dat de vervuiler betaald. De middelen die hierdoor beschikbaar komen, kunnen vervolgens weer geïnvesteerd worden in het verduurzamen van onze samenleving.”

Aanmelden platform

Van der Rijt vindt dat de overheid meer handhavend zou moeten optreden in het kader van de Wet Milieubeheer. “Daarnaast zouden bedrijven en instellingen financieel gefaciliteerd moeten worden om energiemaatregelen te nemen, die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. En natuurlijk wil ik Bossche bedrijven oproepen om zich aan te melden bij de Bossche Energiecoalitie, zodat er samen gewerkt kan worden aan een klimaatneutrale stad.”

Dit interview verscheen tevens in bedrijvig ‘s-Hertogenbosch.