Door: Rob de Vrind


Duurzaamheid delen met overheid, ondernemers en onderwijs

‘s-Hertogenbosch moet in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Dat betekent een stad die volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen leeft en werkt, en toch eenzelfde welzijnsniveau behaalt als het huidige. Overheid, Ondernemers en Onderwijs helpen elkaar om deze doelstelling te bereiken.

Ondernemers en Onderwijs helpen elkaar door datgene te doen en te delen waar ze zelf goed in zijn. Het onderwijs legt uit hoe stages werken, welke goede duurzame voorbeelden er zijn en welke expertise bij lectoren, docenten en begeleiders aanwezig is. Het bedrijfsleven en overheden geven aan waar behoefte aan is als het gaat om stages, onderzoek of opdrachten op HBO, MBO en VO niveau. Er kunnen over en weer gastcolleges gegeven worden en met behulp van de stages, eindverslagen en eindpresentaties wordt aan beide kanten veel geleerd. Op deze manier komt duurzame ontwikkeling met al haar innovaties op een gestructureerde wijze in het onderwijs. Zo gaan Overheid, Ondernemers en Onderwijs samen op weg naar de toekomst en naar een klimaatneutrale stad.

Via een informatieve bijeenkomst heeft het onderwijs (HBO-MBO) het bedrijfsleven al eerder geïnformeerd over de mogelijkheden en de kennis die aanwezig is. Aan de andere kant kwam het bedrijfsleven met ideeën voor stages. Een enkele eerste match werd reeds gerealiseerd.Vervolgens kwam de stuurgroep van het Bossche Energie Convenant in actie om ervoor te zorgen dat in principe elk bedrijf een duurzame (stage)opdracht formuleert en die doorgeeft aan de projectleider. Die bekijkt de opdrachten en stuurt ze (afhankelijk van het niveau en aard) door naar het HBO, MBO of het VO.

Zo zijn er al vele opdrachten binnengekomen en wordt er gewerkt aan matches. Niet alles kan en ook niet altijd meteen, maar de band tussen de bedrijven en het onderwijs wordt zo steeds beter en het wordt als maar duidelijker wat men van elkaar kan verwachten. We ontvangen overigens nog steeds graag stageplaatsen met een duurzame invalshoek Alle verzoeken kunt u richten aan: r.devrind@kw1c.nl.