Door: Bedrijf en Energie


Gratis energiescan voor het MKB

Er is door het Bossche MKB nog veel te besparen op energielasten. Vooral op het zogenaamde ‘low hanging fruit’ als verlichting en isolatie. Uit onderzoek blijkt echter dat er een gebrek is aan tijd, geld en knowhow om dit daadwerkelijk uit te voeren. Dit weerhoudt ondernemers er nu nog vaak van om concreet met energiebesparing aan de slag te gaan. Het BEC biedt nu deze doelgroep een online stappenplan.

Energiescan

Met de co2-calculator is inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik en de uitstoot van CO2 die daarmee gepaard gaat. Ook is meteen te zien welke energiebron binnen een organisatie relatief de meeste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Vervolgens wordt organisaties met het 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen een energiescan geboden. Daarmee is op tientallen manieren en handig gerubriceerd te zien hoe je als bedrijf de energielasten kunt verminderen. Bijvoorbeeld door te kijken naar hoe je nog kunt besparen op energie die gepaard gaat met mobiliteit, ICT, verlichting of isolatie.