Door: Jan Hoskam


Klimaatneutraal ‘s-Hertogenbosch

Op het moment van schrijven worden de voorbereidingen getroffen voor een bijeenkomst van het internationale klimaatpanel IPCC in De Bilt. Dat geeft maar eens aan hoe belangrijk CO2-reductie blijft. Benieuwd wat de conclusies zijn van het panel. Sinds oktober ben ik ook verantwoordelijk voor het milieubeleid in ’s-Hertogenbosch. In combinatie met de portefeuille Economie een mooie combinatie omdat het mes aan twee kanten kan snijden. Immers: kostenreductie door vermindering van energielasten is een mooie bijdrage aan het bedrijfsresultaat.

Klimaatneutraal ‘s-Hertogenbosch
Wij geven mede vorm aan een klimaatneutraal ‘s-Hertogenbosch met het Bossche Energieconvenant (BEC). Een samenwerkingsvorm van bedrijfsleven, overheid en scholen waar menig stad jaloers op is. De keren dat ik erbij was, heb ik de bijeenkomsten van het BEC als zeer inspirerende sessies ervaren. Ontwikkelingen van emissiereductie bieden ook kansen voor doorontwikkeling van bedrijven. Innovatie op dat terrein, biedt ook kansen op het aanboren van nieuwe markten. En dat is weer goed voor de werkgelegenheid in de stad.

Duurzaam (ver)bouwen
Een mooi voorbeeld was de heropening van GEA Refrigeration, vorig jaar. Dit bedrijf is al lang aan de Parallelweg in ‘s-Hertogenbosch gevestigd, en is vooral bekend onder de naam Grasso. Het oude gebouw – in 2013 exact 100 jaar – is gerestaureerd en is nu voorzien van een hoger energielabel. Die verandering heeft ook geleid tot een prettiger werkomgeving en, wat ik ook belangrijk vind, een mooi historisch monument blijft behouden. Het is een feest om het gebouw ’s avonds – energiearm – te zien aangelicht als je met de trein de stad binnenkomt.

Milieu en Economie
In de korte tijd dat ik nu wethouder van Milieu ben, valt mij op dat het taal- en begripsgebruik met economische zaken verschilt. Dat leidt vaak tot onnodige begripsverwarring, terwijl het denken over het probleem hetzelfde is. Verder lijken pragmatisme en ideologie ook nog wel eens met elkaar in conflict te komen. Dat is jammer. Het gáát uiteindelijk om de stappen die gezet moeten worden.

Als organisatie in 5 stappen CO2-neutraal ondernemen? Start hier.