Door: Carolien Hendrix


Milieutoezicht bij bedrijven bespaart veel energie

Vanaf 2011 voert de afdeling Milieu van de gemeente ‘s-Hertogenbosch actief toezicht uit op de energiebesparingsverplichtingen uit de milieuwetgeving voor bedrijven. Dit betekent dat bedrijven binnen de gemeente worden gecontroleerd op het nemen van energiebesparende maatregelen. De bezochte bedrijven gebruiken jaarlijks elk meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aan aardgas.

Doelgroep
Bezocht zijn grote kantoren, zorginstellingen, bouwmarkten, grote winkels, horecabedrijven, onderwijsinstellingen en een categorie ‘overige bedrijven’. De meeste bedrijven kunnen direct aan de slag met een checklist met energiemaatregelen per branche en een gestandaardiseerd plan van aanpak energiebesparing. Bedrijven besparen rechtstreeks op hun energiekosten en investeren in energiebesparende maatregelen en technieken in gebouwen.

Doelstelling
De doelstelling van het project is dat bedrijven meer energie gaan besparen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de uitvoering van het programma “ ‘s-Hertogenbosch klimaatneutraal”. Tevens voert de gemeente hiermee haar taak van milieutoezicht op energiebesparingswetgeving adequaat uit.

Kerngegevens
In totaal zijn vanaf 2011 tot heden zo’n 300 bedrijven onderzocht en gecontroleerd op naleving van de energiebesparingsverplichtingen. Verwacht wordt dat buiten deze 300 bedrijven nog 250 andere bedrijven in ’s-Hertogenbosch interessant zijn om in de toekomst te controleren op energiebesparende maatregelen.

Financiële besparingen elektriciteit en aardgas
De gecontroleerde inrichtingen kunnen jaarlijks naar verwachting een gemiddeld bedrag van ruim € 18.000,- besparen. De inmiddels gecontroleerde bedrijven in het toezichtproject besparen door het toezicht naar verwachting jaarlijks in totaal 24.720 MWh elektriciteit. Deze besparing is gelijk aan het gemiddelde elektragebruik van 7.000 huishoudens of de jaaropbrengst van vijf windmolens, zoals die geplaatst is in ’s-Hertogenbosch op Treurenburg. De met het toezichtproject bereikte verwachte aardgasbesparing is 2,5 miljoen m3 aardgas. Dit is gelijk aan het gemiddelde gebruik van ca. 1.700 huishoudens.”

Opvragen gebruikscijfers 2013
In 2014 zal de gemeente onderzoeken in hoeverre de verwachte besparing is gerealiseerd, door het opvragen van de energiegebruiksgegevens over 2013 van de gecontroleerde bedrijven.