Door: Bedrijf en Energie


Omgevingsdiensten worden verplicht geïnformeerd over genomen energiemaatregelen

Vele duizenden instellingen en bedrijven zijn verplicht om via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het bevoegd gezaag te informeren over genomen maatregelen voor energiebesparing. Deze verplichting heeft als doel om de milieu- en omgevingsdiensten beter in staat te stellen om te controleren op de energiebesparingsplicht.

Rapport omgevingsdienst

Informatieplichtige instellingen en bedrijven moeten vanaf 1 maart 2019 via het e-Loket van RVO.nl rapporteren. Meer informatie is te vinden op RVO.nl en op deze website over de informatieplicht voor energiebesparing. Het rapport dient iedere vier jaar geactualiseerd te worden. Omgevingsdiensten gaan op basis van het rapport handhaven.

Voor wie geldt dit?

De informatieplicht geldt voor instellingen of bedrijven die jaarlijks meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken of 50.000 kWh elektriciteit. Voor 1 juli 2019 moeten deze organisaties aan RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen genomen worden. Maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend zijn verplicht.

Controle en handhaven

Vanaf 1 juli 2019 gaan omgevingsdiensten controleren op basis van de bij RVO ingediende rapportages of instellingen en bedrijven voldoen aan de energiebesparingsplicht. Indien aan deze plicht niet is voldaan gaan deze diensten handhaven. Daarnaast zullen diensten onderzoek doen naar bedrijven die geen rapportage hebben ingediend maar die wel informatieplichtig zijn.

MKB energie-bespaarassistent

Duurzaam energie besparen als MKB-ondernemer? Dat kan met de online energie bespaarassistent op het Klimaatplein die bedrijven en instellingen helpt om energie te besparen en meer zelf duurzaam op te wekken. Chek de diverse digitale tools of maak gebruik van alle tips voor CO2- en energiebesparing.