Door: Rob van der Rijt


Ondernemers openbaar en gratis toegang tot eigen CO2-kosten

Elke Nederlandse ondernemer kan vanaf heden inzicht krijgen in de eigen CO2-kosten. Een openbaar toegankelijke calculator op het Klimaatplein maakt dit mogelijk. De tool laat zien wat de CO2-voetafdruk van een organisatie is en welke CO2-kosten daarmee gepaard gaan. Zo kunnen ondernemers zich voorbereiden op toekomstig klimaatbeleid.

Tijdens de klimaattop in Parijs is overeen gekomen dat landen, ook Nederland, gaan werken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd en blijven we onder de 2 graden opwarming van de aarde. De prijs van CO2 moet volgens onderzoekers* €60,- per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar €100,- per ton CO2 in het jaar 2050.

Helder inzicht CO2 kosten

Wat dit concreet betekent voor een Nederlandse ondernemer is nu inzichtelijk gemaakt door het Klimaatplein. De gratis toegankelijke CO2-calculator geeft inzicht in de eigen voetafdruk. Daarnaast laat het ook direct zien welke kosten gepaard gaan met een prijs van €60,- per ton CO2.

Hiermee krijgen ondernemers inzicht in hun eigen milieu-impact en de kostenrisico’s van CO2-beprijzing. Ook maakt de tool helder hoe aantrekkelijk het is om te besparen op het verbruik van fossiele brandstoffen. Het Klimaatplein laat met behulp van een 5 stappenplan zien hoe dat verbruik te verminderen is zodat op zowel huidige als toekomstige energie- en CO2 kosten is te besparen.  Krijg hier toegang tot de CO2-kosten calculator >

Foto: Citymarketing Tilburg