Door: Erwin Bosch


‘s-Hertogenbosch wil verbinden

„De deur staat voor iedereen open.” De uitnodiging van Erwin Bosch, coördinator Energie en Klimaat bij de gemeente ‚s-Hertogenbosch is duidelijk. Burgers en ondernemers die mee willen werken om de stad in 2050 energieneutraal te maken zijn van harte welkom

„Het liefst komen wij in contact met de innovators, de ondernemers die nieuwe dingen willen. Maar ook ondernemers met een vraag over zonnepanelen of ledverlichting helpen we graag verder. In dat laatste geval gaat het vooral om doorverwijzen, want er zijn voldoende bedrijven op de markt die anderen daarbij kunnen helpen.”

Verbinden

„Een wko-installatie bij een nieuw gebouw is al standaard. Maar als een ondernemer het in een oud bedrijfsgebouw wil toepassen dan wordt het interessant en als er dan ook nog eens drie andere bedrijven meedoen dan wordt het voor ons helemaal interessant.”

Verbinden dat is het sleutelwoord als het over de rol van de gemeente binnen de energietransitie gaat. „Wij hebben een groot netwerk. Dat kunnen we inzetten om burgers, ondernemers en organisaties bij elkaar te brengen. Wij willen de echte vernieuwers verbinden met de gevestigde orde.”

Koplopers

Voorbeelden genoeg. Het Bossche Energie Convenant is misschien wel het bekendst. Bedrijven binnen ’s-Hertogenbosch, groot en klein hebben afgesproken om binnen drie jaar tien procent energie te besparen. Vorig jaar is deze eerste doelstelling gehaald. Nu gaat het samenwerkingsverband verder om in de toekomst nog meer energie te besparen.

Een ander goed voorbeeld is de Koplopersbijeenkomst die vorig jaar op initiatief van de gemeente gehouden werd. Erwin Bosch: „Hier brengen we mensen bij elkaar met ideeën om de omslag naar een duurzaam energiesysteem te versnellen. Op deze bijeenkomst brengen we de koplopers met elkaar in contact. Samen brengen we de knelpunten in kaart en bieden we als gemeente ondersteuning om innovaties tot uitvoering te brengen. Komend najaar gaan we weer zo’n bijeenkomst houden.”

Spark

Een andere voorbeeld is Spark, een broedplaats voor innovaties in de gebouwde omgeving. Binnen Spark werken Heijmans, de Technische Universiteit Eindhoven, Avans Hogeschool, provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch samen. In de toekomst zullen innovatieve start-ups hier een plek vinden om hun ideeën verder te uit te werken en rendabel te maken.

Voor het project Energie Nul73 speelt de gemeente vooral een facilitaire rol. Zij verbindt bewoners, bedrijven en adviseurs in hun streven om bestaande woningen energieneutraal te maken. Onlangs leverde Energie Nul73 de eerste energieneutrale woning op.