Door: Bedrijf en Energie


Seminar CO2-beprijzing voor het MKB

14 september 2017 is het E-day! De dag waarop de Brabantse Energie Alliantie de energietransitie centraal zet. Het Klimaatplein organiseert op deze E-day het seminar: Ondernemers aan het werk met CO2 beprijzing.

Wat betekent CO2-beprijzing nu precies voor uw organisatie? Hoe verlaagt u vandaag al deze CO2-kosten? Experts en ondernemers wijzen u deze middag de weg.

Tijdens de klimaattop in Parijs is overeen gekomen dat landen, ook Nederland, gaan werken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee reduceren we het verbruik van fossiele brandstoffen en blijven we onder de twee graden temperatuurstijging op aarde. Wat dit voor uw organisatie betekent verneemt u op 14 september vanaf 12.00 uur op het NatLab in Eindhoven!

Bekijk hier het volledige programma > en meld u aan!

Beeld: Tilburg marketing