Door: Rob van der Rijt


Voldoen aan de energiebespaarplicht, hoe informeer je het bevoegd gezag daarover?

Het bevoegd gezag wil graag van ondernemers weten of zij alle energiebesparende maatregelen hebben genomen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Want dan voldoen zij aan de wet milieubeheer. In het verleden was het lastig om dit te achterhalen. De informatieplicht energiebesparing die komend jaar ingaat moet daar verandering in brengen.

Met die informatieplicht moeten ondernemers via een invullijst het bevoegd gezag of milieudienst aangeven welke maatregelen voor energiebesparing al zijn genomen. Het bevoegd gezag kan zo heel snel op grote schaal zien waar nog kansen voor energiebesparing liggen en bij wie. Op een website die door het Klimaatplein is ontwikkeld en in het teken staat van deze informatieplicht is te zien om welke verplichte energiebesparende maatregelen het gaat. Ook kun je direct zien hoe en wie je die maatregelen direct kunt uitvoeren.

Hoe je vervolgens het bevoegd gezag gaat informeren dat je de genomen en erkende bespaarmaatregelen hebt genomen, is nog niet concreet bekend. Het zal waarschijnlijk gaan om een eenvoudig invullijstje waarin je kunt aangeven welke je wel en welke je niet hebt genomen. Begin 2019 zal hierover meer duidelijkheid zijn en via het Klimaatplein en de speciale website wordt je daarover uiteraard geïnformeerd.